Doručenie liekov a zdravotníckych pomôcok klientom až do domu

Lekáreň na Juhu v Rožňave už od roku 2015 zabezpečuje službu – doručenie liekov a zdravotníckych pomôcok klientom do domu. Táto služba bola pôvodne určená predovšetkým pacientom, ktorí užívajú lieky pravidelne, pre ľudí ktorí trpia zníženou pohyblivosťou, seniorov a ľudom ktorí boli veľmi zaneprázdnení a nemohli stáť hodiny u lekára a čakať na papierový recept a potom následne obehávať lekárne, aby si svoje lieky vybrali. My sme toto všetko robili za pacienta.

Vyzdvihli sme recept u lekára osobne a v lekárni objednali lieky, ktoré sme následne doručili pacientom. Sme tu už roky a aj tento zložitý proces sme absolvovali, aby sme pomáhali.

Doba sa mení a priniesla nám ezdravie. Je to elektronický systém zdravotníctva, ktorý by mal priniesť pacientom výhodu aj v tom, že kvôli predpísaniu receptu už nemusia navštíviť svojho lekára, ale stačí si lieky objednať „na diaľku“.

Tiež stačí ak nám do lekárne zavoláte, že máte predpísané lieky a na základe ereceptu Vám Vaše lieky objednáme a Vy si môžete rovno na druhý deň lieky prevziať. To znamená iba jednu cestu z domu.

Doba nám však priniesla aj pandémiu a obmedzenie mobility. Služba doručenia liekov nadobúda ďalší rozmer a využitie. Za účelom obmedzenia mobility a v súlade s prijatými opatreniami proti šíreniu koronavírusu aj naďalej poskytujeme službu donášky liekov v spolupráci s občianskym združením MEDEVA Rožňava. Odbremeníme rodinných príslušníkov v starostlivosti o starších a pomáhame chrániť tých najrizikovejších.

Samotná služba je naďalej bezplatná !

Okrem pravidelne užívaných liekov je možné si doobjednať aj voľne predajné lieky. Pracovníčky lekárne pripravia balíčky s liekmi na jednotlivé mená, ktoré v nasledujúci deň po objednaní člen občianskeho združenia roznáša priamo pacientovi na dohodnutú adresu. Lieky sa pri prevzatí uhrádzajú podľa priloženého bločku z registračnej pokladnice, kde si môžu pacienti overiť správnosť vyúčtovania. Pri preberaní je nutné sa preukázať preukazom poistenca, alebo iným dokladom na overenie totožnosti. Okrem toho je na doklade uvedené aj telefónne číslo lekárne, kde si môžu pacienti požiadať o konzultáciu k vydaným liekom.

Ako postupovať v prípade záujmu o túto službu?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 527 405, alebo osobne v lekárni a objednajte si zabezpečenie služby DONÁŠKA LIEKOV.

Telefonický kontakt: +421 911 527 405