Doručenie liekov a zdravotníckych pomôcok klientom až do domu

Lekáreň na Juhu v Rožňave rozbehla novú službu - doručenie liekov a zdravotníckych pomôcok klientom do domu. Táto ponuka je určená predovšetkým pacientom, ktorí užívajú lieky pravidelne. Lekáreň vie prijať od klienta objednávku telefonicky, na lieky ktoré mu predpíše jeho ošetrujúci lekár, následne v lekárni vyzdvihne zamestnanec lekárne lieky a doručí na udanú adresu. Táto služba zatiaľ funguje v rámci mesta a jeho blízkeho okolia.

Donášková služba je určená napríklad ľuďom, ktorým robí problém pohyb a nechcú vysedávať v čakárňach u lekára. Môžu ju však využívať aj ľudia, ktorí sú zaneprázdnení a z časových dôvodov privítajú takýto servis. Popri pravidelne užívaných liekoch je možné si objednať donášku aj voľne predajných liekov.

Táto služba je bezplatná !
Lieky až k Vám ZADARMO
  • Vyberajú Vám lieky v lekárni príbuzní ?
  • Trpíte zníženou pohyblivosťou ?
  • Je Vám nepríjemné vybrať si liek v lekárni ?
  • Ste mimoriadne zaneprázdnení ?
  • Uvítali by ste donášku liekov a zdravotníckeho materiálu ?
Na základe Vášho poverenia
  • Vyzdvihneme recept u Vášho lekára
  • V lekárni prevezmeme lieky a zdravotnícky materiál
  • Doručíme až k Vám domov

Partnerský vzťah vzniká na základe zmluvy, v ktorej klient svojim podpisom vyjadrí súhlas so sprostredkovaním prevzatia receptu treťou osobou. Záujemca o túto službu môže lekáreň kontaktovať telefonicky, alebo sa dohodne s ošetrujúcim lekárom. Klienti majú pri využívaní tejto služby zaručenú diskrétnosť.

Prevažnú časť klientov využívajúcich službu tvoria ťažko chorí a imobilní pacienti, diabetici, pacienti postihnutí sklerózou multiplex, parkinsonovou chorobou či muskulárnou dystrofiou, onkologickí a kardiologickí pacienti. Veľkú skupinu tvoria celiatici, ktorí okrem chôdze k lekárovi po predpis a následne do lekárne, ušetria aj ďalšiu fyzickú námahu. Ich špeciálne bezlepkové potraviny nevyhnutné pre každodenný život vážia niekedy aj 10 kíl. V prípade, že naša služba pomôže odbremeniť starosti súvisiace so zaobstaraním liekov a zdravotníckych pomôcok, stačí ak pacient alebo osoba starajúca sa o neho, zatelefonuje k nám a požiada o zabezpečovanie služby súvisiacej s doručovaním liekov. Treba uviesť meno pacienta, pre ktorého budú lieky alebo pomôcky predpísané; adresu, kam ich treba doručiť, pritom nemusí byť totožná s bydliskom pacienta (môžu byť doručené aj do zamestnania a pod.) a meno lekára, ktorý ich bude predpisovať, a adresu zdravotníckeho zariadenia. Ďalší krok je, že pacient si telefonicky objedná u svojho lekára lieky a túto skutočnosť nám telefonicky oznámi t. j. kde sú lieky či pomôcka a na aké meno predpísané, prípadne nám zatelefonuje ošetrujúci lekár, že má pripravený recept, ktorý naša služba vyzdvihne a lieky doručí na udanú adresu. Pri prvej donáške liekov sa podpíše zmluva o obstarávaní liekov medzi pacientom a donáškovou službou. Pacient v nej vyjadrí súhlas, aby Lekáreň na Juhu ako tretia osoba mohla preberať recept od lekára, následne ich vybrať a lieky doručiť na uvedenú adresu. Prípadný doplatok za liek, ktorý je daný aktuálnou kategorizáciou liekov uhradí pacient kuriérovi lekárne. Samozrejmou súčasťou je doklad z registračnej pokladne, kde si môžu overiť správnosť účtovania. Okrem toho je na doklade uvedené aj telefónne číslo lekárne, kde pacienti môžu požiadať o konzultáciu k vydaným liekom.

V prípade záujmu majú pacienti kontaktovať Lekáreň na Juhu, ktorá službu prevádzkuje. Potom stačí už len telefonické objednanie svojich liekov.

telefonický kontakt: +421 911 527 405

V prípade záujmu alebo poskytnutia informácií o využívaní tejto služby prosím volajte na uvedené číslo alebo stačí prezvoniť a zamestnanci lekárne Vás zavolajú naspäť.